Ikerlángok és a földi valóság - Ikerláng lebegés vs Társak a fizikai síkon
2017. április 03. írta: Eszter 777

Ikerlángok és a földi valóság - Ikerláng lebegés vs Társak a fizikai síkon

Tiszta lappal, illúziók nélkül II. rész

Amikor korábban kártyát vetettünk az ikerlángokra, akkor mutattak a kártyák megvalósulást, mint LEHETŐSÉGET. Azonban azóta sokatoknál derült ki, hogy a lehetőség vándorol, ha az a bizonyos férfi/nő nem áll bele a fizikai kapcsolatba, akkor valaki más lép a helyére, aki rezonál a benned lévő férfi-nő egységre, és megjelenik a valóságodban.

Tehát: ez nem azt jelenti, hogy amit korábban mondtam, az nem igaz, hanem azt, hogy ha az az illető kihagyta a veled való fizikai kapcsolat és megvalósulás lehetőségét, és az egységet még annyira sem vállalta be, hogy meglépte volna a fenti pontok akár egyikét, akár többet is belőle, azaz dacára a negatív illúzióhálónak, azaz a mátrixnak, dacára a sok megélt fájdalomnak, meg tudott neked és magának bocsátani, illetve fordítva /akár egy másik bolygón történteket, akár ezen/, te neki.

Nem vele jött létre az, amit őrá láttunk, hanem másra.

ENERGIACSERE TÖRTÉNT.

Az út, amit együtt járunk be, nem a könnyebbik út, hanem a nehezebbik, de ez vezet a jelenben megélt boldog, bőséges élethez.

Az Utolsó Felvonás nem adja könnyen a végét jelző tapsot :)

Ne feledd, hogy szabad akaratod és szabad választási jogod van. Ha te egységbe léptél valakivel, akkor jogod van dönteni, hogy ő, vagy valaki más, aki ikerlángként funkcionált és lépett az életedbe, és intergalaktikus lélekszerződéssel óriási energiák mentén voltaképpen tanított és gyógyított, ahogyan te őt. Az egység azonban a Társaddal, aki a fizikai valóságodban ott van, az TÉNY.

Fényisten és fényistennő egységeként lehozta az ikerlángok energiáit a Földre és megvalósítja mindazt, amit a másik bolygókon az ikerlángok valósítottak meg. Azért hívom a társakat fényistennek és fényistennőnek, mert a Földön mi vagyunk az istenek és az istennők, mi teremtjük a valóságunkat, mi hozzuk létre a bolygó minden egyes szegletében az összes fizikai tárgyat, történést és eseményt, az emberi kapcsolatokat és minden mást. Egy fényisten-fényistennő egységben mindkét fél vállalja a felelősséget felnőttként, önállóan és szabadon gondolkodva.

Az ikerláng kapcsolódások tengernyi fájdalommal járnak együtt, felbukkan a bizalmatlanság, a megalázottság, a csalódottság érzése, mert egy dolog közös bennük: A FÜGGÉS.

A két fél közül legalább az egyik függ a másiktól. Mit tesz, mit gondol, mit érez, mikor jön, miért nem jön ésatöbbi.

A függés az, ami megállítja az önmagaddal való egységet és kétséget hoz létre. Aki egységben van önmagával, az nem függ, mert tudja, hogy minden rajta múlik, tisztában van a felelősségével és azt is tudja, hogy aki társként lép az életébe, az nem függ, ahogyan ő maga sem, és ha nincs függés, akkor nincs kétség sem. Természetes, emberi kapcsolat jön létre, mely mindhárom síkra kiterjed egy idő után. Az égi energiák a Földön jelenleg így tudnak kiáramolva emelni akár tömegeket is, mert a társak közötti boldogság átsugárzik másokra, mintát látnak bennük, követendő példát és tanulják, hogyan érjék el ők is.

Minden belőled indul ki és hozzád tér vissza. Az ikerláng energiák bomlasztják a mátrixot felülről, a társ-egységek a Földön pedig idelentről. Viszont nem kell ikerláng kapcsolódásban élni magányosan, hanem megélni a jelenvalóságot, mert az egyik nagy esélyed a boldogságra éppen nem az, hogy vársz, hanem, hogy most teszel azért, hogy boldog légy, és megtanulj NEMET MONDANI ARRA, AMI NEKED NEM JÓ.

 

Az ikerláng kapcsolatokról egy apró, lelombozó tény:

Barátságként is működhetnek, kiválóan, sőt, munkakapcsolatként is. Egy ekkora energia jelenleg a Földön a mátrixban nem bír megjelenni párkapcsolatként, mert újra és újra szétszakad. 2021-re tenném jelenleg azt a jelenséget, amikor azok az ikerláng kapcsolatok, melyeknek a lélekszerződése párkapcsolati szint is, azok megjelennek a fizikai valóságban.

 

A köztes létben kötött lélekszerződések / két reinkarnáció közötti/: a lélekmagok közötti lélekszerződések oly mértékben lehettek káros vagy építő jellegűek, hogy a lelkek a köztes létben MILYEN FEJLETTSÉGI FOKON ÁLLTAK. Mennyi lánc, kötelék, fájdalom, trauma terhelte őket. Ezeket is tisztítottuk a reinkarnációs utaztatásokkal és volt ilyen típusú meditációm is, egyéni és csoportos. Ezek sem érzékelhetőek már, beteljesítették a küldetésüket, mert az emberiség felelősségvállalásának korában ez, mint kapaszkodó, eltűnt, és vele együtt eltűnt a DETERMINÁCIÓ IS, mert mi határozhatunk arról, kivel akarunk lenni. Egy olyan háttérhatalmi manipuláció szülte a köztes lét lélekszerződéseit, és a földi lélekszerződéseket, melyben a lelkek azért szerződtek, mert tudták, túl nagy az ellen-energia, túl sok az illúzió, túl nagy a sötétség, és kapaszkodót kerestek, hogy a következő reinkarnációban megvalósíthassák azt, amit abban nem tudtak. Most e tekintetben is kapaszkodó nélkül vagyunk, mert az emberiség ébredése  mentén erősödött a teremtő erő és a determináció visszahúzna minket.

 

Tehát összefoglalva:

  • Földi lélekszerődések - storno

nem gátolnak, nem húznak vissza többé. Egy kényszerhelyzeten alapultak, hamisan manipulálták a jövőt /ezért törölték január 13-án a bemanipulált jövőt, ez ezt jelenti: fogadalmakat tetteket, esküt, akár vérszerződést is kötöttetek, lehetett fekete mágia mások által, vagy általatok, a sok oldás, amit csináltunk, éveken át, azok mind ezeket a kötelékeket lazították meg és január közepén a kötelékek végleg eltűntek/

Tapasztalataim szerint nem jó a múltban keresni semmit, mert azok az energiák már nem szolgálják a fejlődést.

  • Intergalaktikus lélekszerződések - január 13-án életbe léptek, és azóta erősödve hozzák le a szíriuszi és más tiszta energiákat a Földre, de nem kifejezetten párkapcsolatról szólnak. Éppen azért tudtak életbe lépni, mert  hamis, manipulatív, kényszerhelyzetben kötött földi lélekszerződések, ahol az emberek határozni akartak a következő életükről, és voltaképpen olyanok voltak, mint egy szerelmi kötés, el lettek törölve.

  • Az ikerláng energia beáramolhat egy másik kapcsolatba is, mely a valóságban megjelenik, ilyenkor van az, hogy láttunk valamit valakire, és mással valósul meg.

  • A Társ-egységek idén március elejétől jelentek meg nagyon erősen és egyértelműen a fizikai síkon, boldog, jelenben lévő, szeretetteljes igaz kapcsolatok szövődtek és árasztják a fényt, magukba integrálva azt, amit az ikerlángok jelenleg nem tudnak lehozni a  Földre.

  • Köztes lét lélekszerződései - storno

  • Az atlantiszi, lemúriai, szíriuszi energiák hangsúlyosan fontosak, bárki csatornázza, hozza le és gyógyít vele, ellátják a feladatukat. Az ikerláng energiák pedig mindenképpen lejönnek, illúzióval vagy anélkül, címkékkel, vagy anélkül, azonban NEM ÁRT TISZTÁBAN LENNI MINDENNEL, MERT AZ ÉGI ENERGIÁK LEÁRAMOLTATÁSA A FÖLDRE NEM JELENTI AZT, HOGY BOLDOGTALANNAK KELL LENNED ÉS FEL KELL ÁLDOZNOD MAGAD.Véleményem szerint mindenkinek körül kellene végre néznie nyitott szemmel maga körül. Milyen emberi kapcsolatokat lát és azok hogyan jöttek létre, mi a kohéziós erő köztük, és legyen benne annyi alázat, hogy mintát vegyen róluk. Legyen benne annyi erő, hogy szembenézzen az illúziókkal és felülírja a hitrendszereit, megszakítsa a káros sémáit. Én tisztában vagyok azzal, hogy sokan vannak úton, akik most szembesülnek azzal, hogy illúzióban éltek. Vagy így, vagy úgy, de megtörténik az ébredés.

Minél többen vagyunk ébren, és szabadok, annál többen árasztjuk a szabadon gondolkodás és a szabadság fényét.

 

Az Ünnep

A Lelkek Tánca

 

Táncba viszed a lelkedet,

fehér és vörös fények közé,

engeded, hogy vezessen,

fogja a kezed, érintse a derekad,

lángol benned a vágy, mintha

minden mindegy lenne, szégyen nélkül.

 

Táncol veled, elringat és felemel,

beleolvadva hagyod, bármit tehet,

te döntöttél így, hogy végül táncolsz mégis,

ő pedig ott volt, karjába ölelve,

nyugalomban, hazaérsz, Vele.

 

Vált a ritmus, gyorsul, kapaszkodsz,

félsz, ha elenged, elveszel,

keresed a kezét, ott van,

de nem tudod, kibírod-e még,

ahogy a lélek termében nő a sötétség.

 

Pörgés-forgás, vihar-örvény,

már nem látod, csak érzed,

tart erősen, bíznod kell, de nem mersz,

sem hinni, sem szeretni többé,

járni többé a lélek táncát,

mert a hideg köd eltakarta arcát.

 

Dühösen maradsz egyedül,

kitépve a kezedet a kezéből,

a könnyek is fagyosak,

kihűlt a bálterem, elfogyott az erő,

kihalt a remény, pedig tudod,

hogy a csend csak álca.

 

Ennél még a keringő is jobb volt,

pedig mindig ugyanoda visz,

mégis többet ért, mint a kietlen hallgatás,

egyedül nem jó táncolni, a lélek zokog ilyenkor,

nevetséges színjáték az egész, még ha a fények

be is töltik újra a termet.

 

Nem táncolsz tovább, nem csapod be magad,

elhallgat a zene a szívben ilyenkor,

nem keresed a kezét, sem az ölelő karokat,

megértetted, hogy a lélek szimfóniája

a csendben szól a legszebben,

és ahogy hallgatod, rájössz, a zene és a tánc

mindig belül születik, és kinyílik benned,

mint a tavaszt váró virág.

 

Lassan, halkan szól, lágyan telíti be

az űrt benned,

Kinyitja a bezárt ajtókat, visszahozza a fényt,

magad írod a hangjegyeket,

A lelked tánca újra kezdődik,

és minden lépésednél fehér és arany,

vörös és kék fények gyúlnak fel.

 

Kiengeded, ami belül van,

beragyogod a báltermet,

lágy hangok erősödnek, zengenek,

meghallja, akinek szól, de hallja más is,

csodálja a szabadságodat.

 

Te győztél, önmagad felett,

nagy csata volt, megadni magad,

nem akarni mindig tenni, csak átadni magad

a Zenének és a Táncnak, legyen minden most.

 

Megérinti a karodat, megfogja a kezedet,

hópelyhek hullanak alá,

arcodat a tenyerébe simítja,

újra szeretne táncolni Veled.

 

Nem kérdés, hogy igent mondasz,

mert a vágyad hozzá visz téged,

a lelketek zenéjében sok a harmónia,

lágy adagio, szenvedélyes tangó,

forró és lassú, dübörög a véretek.

 

Ő is meghallotta a maga zenéjét,

átadta magát a szimfóniának,

melyet magának írt, most átéli majd,

szüksége van rád, hogy érezze,

amikor táncoltok, egyek vagytok.

 

Új keringő indul, de ez már szabad,

felcsendülnek az első hangok,

visszhangozva töltik be a lelketeket,

egymásra néztek, csak ti ketten vagytok,

még ha körbeállva gyönyörködnek is bennetek,

akik vágyják ezt az egységet,

de nem tudják, hogyan érhetik el.

 

Egyik lépés követi a másikat,

teljes összhangban, már nem inogtok meg,

már nem léptek rosszul,

a lelkek összeforrnak, tovább írva

a közös szimfóniát, amely majd,

beragyogja a világot, könnyet csalva

a reményt vesztettek szemébe,

akik még egyedül táncolnak.

 

Eszter

 

elérhetőség és időpontfoglalás:

esztermagegyseg@gmail.com

sms 0670 77 22 134

Tudatosság- Teremtés- Jelen-valóság tanácsadás

Párkapcsolat-Társ-Egység tanácsadás és meditációk

IKERLÁNG TANÁCSADÁS - merre tovább? Illúzió, vagy valóság?

Személyiség- tudatosság, terápiák és foglalkozások

Mag Mágia - tiszta Földanya-szíriuszi energia lelki--szellemi tisztaság és védelem kialakítása, negatív energiák és entitások eltávolítása, Mag Piramis - védelem, teremtés, erő

oktatás, személyiségfejlesztés, teremtő foglalkozások

http://szerelemtars.blog.hu/

http://egyenloelosztas.blog.hu/

http://necsalodjtobbet.blog.hu/

/a többi blogom és honlapom is megvan/

 

A bejegyzés trackback címe:

https://szerelemtars.blog.hu/api/trackback/id/tr8512397257

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.